fletxa

El Projecte de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2022 suposa un punt d’inflexió en el camí cap a la recuperació de Catalunya després de la crisi causada per la COVID-19. Els comptes preveuen un increment excepcional de la despesa pública, que assoleix un valor global rècord de 38.139 M€, 5.618 M€ més (17,3%) que en els darrers comptes aprovats l’any 2020.

Amb un caràcter fortament inversor i un 74,6% dels recursos destinats a despesa social, aquests pressupostos han de ser la palanca de la reactivació social i econòmica del país en els propers anys.

Grafica percentatge despesa
fletxa

11.215 M€

Salut

7.738 M€

Educació

4.351 M€

Suport financer als ens locals

3.110 M€

Protecció social

2.997 M€

Transport

1.511 M€

Seguretat i protecció civil

1.256 M€

Societat de la informació i Telecomunicacions

1.012 M€

Justícia

878 M€

Foment de l’ocupació

827 M€

R+D+I

770 M€

Habitatge i actuacions urbanes

698 M€

Cicle de l’aigua

500 M€

Crèdit oficial i suport financer

489 M€

Actuacions ambientals

477 M€

Agricultura, ramaderia i pesca

316 M€

Cultura

227 M€

Ordenació del territori i urbanisme

165 M€

Turisme

129 M€

Energies i mines

104 M€

Comerç

84 M€

Infraestructures agràries i rurals

80 M€

Esports

67 M€

Relacions exteriors i cooperació al desenvolupament

50 M€

Indústria

50 M€

Promoció social

47 M€

Llengua catalana

43 M€

Desenvolupament empresarial

14 M€

Consum

2 M€

Promoció i defensa de la competència

Dades de la despesa dels pressupostos de tot el sector públic per polítiques.

1. Els pressupostos assoleixen un màxim històric

El pressupost per a l’any 2022 és el més elevat de la història i el que registra un major increment anualitzat en valors absoluts. El percentatge de creixement anual és el més elevat des de 2007 (17,3%).

grafic presupostos

2. Augmenta la inversió del sector públic, motor de transformació

La inversió del sector públic s’enfila fins als 3.951 milions d’euros i gairebé dobla la inversió pressupostada el 2020 (2.012 M€). Les polítiques que concentren un major esforç inversor són Salut, Habitatge i actuacions urbanes, Educació, Carreteres, Societat de la Informació i Coneixement i Infraestructures ferroviàries.

grafic presupostos
fletxa
grafic presupostos

3. Mira quines inversions inclouen els pressupostos en el teu municipi i comarca

Municipi Pressupost
*Una part rellevant de les inversions que es preveu executar el 2022 encara no es reflecteix en el pressupost inicial territorialitzat, bé perquè algunes de les inversions previstes abasten més d’un municipi/comarca, o bé perquè es finançaran amb ajuts i amb fons europeus MRR i REACT, actualment en fase d’assignació. Per tant, un cop tancat l’any 2022 la inversió territorialitzada serà superior a l’assignada inicialment

4. Actuacions departamentals més destacades

icon

Increment de 387 M€ per a ajuts i subvencions per a la rehabilitació d’habitatges

icon

141 M€ per ampliar el parc públic amb més de 3.300 habitatges de lloguer social

icon

100 M€ en ajuts per al pagament de lloguer

icon

291 M€ d'inversió en educació

icon

Reducció de ràtios a P3

icon

90 M€ per la gratuïtat de l’educació infantil

icon

Increment de 22,8 M€ destinats a desenvolupar un pla de xoc de la Formació Professional

icon

400 M€ destinats a la renda garantida de ciutadania i complements de pensions

icon

4 M€ per posar en marxa el pla pilot per implementar la renda bàsica universal a 1 de desembre del 2022

icon

Increment de 119 M€ per a suport del transport públic

icon

980,1 M€ per al finançament de les universitats públiques

icon

Increment de 248 M€ en polítiques d’ocupació

icon

Increment de 212,8 M€ en polítiques de R+D+I

icon

55 M€ en programes de suport a la indústria

icon

149,2 M€ per a dotació dels Fons climàtic i de patrimoni natural

icon

Increment de 120,8 M€ per a polítiques d’eficiència energètica

5. Increment del personal del sector públic

El Projecte de pressupostos preveu un increment de 28.882 persones respecte als comptes del 2020.

sanitari

276.001

Dotacions de personal en el conjunt del sector públic

Representa un creixement de 28.882 llocs de treball més, que suposa un increment de l’11,6%.

fletxa
grafic presupostos
grafic presupostos

6. Fons Next Generation

El gran increment de despesa assolit en els comptes del 2022 ha estat possible gràcies a l’aportació dels Fons Next Generation, que ascendeixen a 2.142 M€ i que inclouen, d’una banda, 1.528 M€ del Mecanisme de Recuperació i Resiliència; i, de l’altra, 615 M€ dels Fons REACT.

1.528 M€

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Inclou fons distribuïts en conferència sectorial durant el 2021 no aplicats a pressupost 2021.La dotació s’ampliarà amb els fons que es distribueixin durant el 2022.

615 M€

Fons REACT-EU

Ajudes a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa.

S’integren dins els Programes operatius 2014-2020 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons Social Europeu (FSE).

7. Reforç addicional per lluitar contra la pandèmia

El Govern també ha previst una dotació extraordinària de 500 M€ per seguir fent front a les despeses sanitàries derivades de la pandèmia en absència d’un nou fons Covid-19 estatal per al 2022. A més, es doten 205 M€ addicionals per mantenir els programes extraordinaris de personal contractat amb motiu de la pandèmia, així com per al personal de suport a la gestió dels Fons Next Generation.

500 M€

Fons extraordinaris per a Salut

Mentre l’Estat no activi un nou fons COVID, s’ha previst una dotació extraordinària per a Salut per seguir fent front a la pandèmia, i que s’afegeix als recursos que hi destinarà el departament de Salut.

205 M€

Recursos per a programes extraordinaris de personal

Es mantenen els programes extraordinaris de personal COVID i es preveuen nous programes de suport a la gestió dels Fons Next Generation.

8. Un pressupost verd, feminista i orientat a la infància

El Projecte de pressupostos vetlla per l’equitat de gènere intergeneracional i té en compte l’emergència climàtica en els ingressos i en les despeses.

La perspectiva climàtica en els pressupostos

El 77,7%

dels ingressos per impostos propis tenen perspectiva medioambiental.

planta
bombeta

El 6,1%

de la despesa té perspectiva climàtica, concentrant-se en la lluita contra el canvi climàtic.

La “despesa verda”

experimenta un increment del 22,3%, superior al del conjunt de la despesa, concentrat en la mitigació del canvi climàtic.

reciclar
grafica total despeses cercle
grafica total despeses barres
grafica contribucio

Perspectiva de gènere en els pressupostos

16,9%

Bretxa salarial global del personal de la Generalitat.

ma euros
grafica

55%

Dels programes pressupostaris amb poder transformador alt.

127,3M€

Despeses de les actuacions del Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere quantificades.

punt de mira
grafica poder transforamdor
grafica eixos

El càlcul de la despesa en infància i altres grups d’edat

26,3%

De despesa pública destinada a la infància.

ma cor
dues mans

6.499€

Per infant.

145%

D’Índex de focalització.

punt de mira
grafica edats
grafica despeses i beneficis

9. A què destinaries més recursos dels pressupostos?